Schoolberichten

Middelbare schoolopleiding

Doelstelling van Abana Rwanda Kinderen is het verbeteren van de moeilijke levensomstandigheden van kinderen in Rwanda en hun families. Een van de belangrijkste speerpunten van beleid is om ongeveer 50 leerlingen een middelbare schoolopleiding te kunnen laten volgen. Hiervoor is jaarlijks circa € 10.000,- nodig.

In 2013 zijn zes leerlingen geslaagd voor hun examen.
In 2014 krijgen 55 leerlingen een middelbare schoolopleiding met ondersteuning van Abana Rwanda Kinderen. Er is een goede kans dat negen van hen dit jaar hun opleiding kunnen afronden.

Samenwerking met COTT

De leerlingen voor wie wij schoolgeld, boeken en leermiddelengeld betalen, worden geselecteerd door de Rwandese organisatie Coöperatie Tuzamuke Tweze (COTT). Dit is een streekgebonden belangenorganisatie in het noordwesten. Veel inwoners van die streek zijn daarbij aangesloten, en de organisatie kent de behoeften van de leden, die vaak erg arm zijn, goed. Het COTT legt gedetailleerd verantwoording aan ons af over de besteding van de gelden van Abana Rwanda Kinderen.

Leerlingen

Voor wat betreft de leerlingen die door ons worden ondersteund, betekent dit dat wij een complete lijst met leerlingen ontvangen van het COTT. Hierop worden per leerling naam, klas, geboortejaar, studierichting en mogelijk eindexamenjaar vermeld. Tegenwoordig heeft iedere leerling ook een nummer. Dat is voor ons heel fijn, want Rwandese namen zijn vaak heel lang, voor ons ingewikkeld, en in het verleden regelmatig niet goed  geschreven. Om maar een voorbeeld te geven: Nyiramutarambirwa. Met de invoering van een leerlingnummer zijn we dus heel blij.

Leerlingen in de hoogste klassen zijn vaak ouder dan bij ons, omdat het in Rwanda voorkomt dat de opleiding wordt onderbroken door bijvoorbeeld slechte economische omstandigheden in de familie, of door honger. Een complicerende factor is ook nog de verandering van voertaal. Nadat Engels in 2009 een verplicht vak werd, is in 2010 de voertaal in het onderwijs gewijzigd van Frans naar Engels, vanwege de aansluiting van Rwanda bij het Gemenebest (Commonwealth). Wat deze, en andere veranderingen teweeg hebben gebracht, kunt u lezen in een artikel van Jeroen Corduwener in ‘schoolberichten ouder’.

Diploma

In 10 jaar tijd hebben 70 leerlingen een diploma gehaald met steun van Abana Rwanda Kinderen. Het zou fijn zijn als iedereen na de middelbare school werk vindt of kan doorleren. Helaas lukt dit door de economische omstandigheden lang niet altijd. In onze visie is onderwijs echter één van de belangrijkste instrumenten waarmee leefomstandigheden kunnen worden verbeterd, en daaraan willen wij als stichting graag bijdragen.