Financiële verantwoording

Jaarrekening 2013

Exploitatierekening (in euro)
Opbrengsten
Kaartverkoop 507,00
Ontvangen giften 12.863,90
Diversen 110,00
Rente 95,60
TOTAAL 13.576,50
Uitgaven
Afdracht schoolgeld 10.326,00
Bankkosten 155,23
Inloopkosten 411,00
Algemene kosten 314,70
TOTAAL 11.206,93
RESULTAAT
Vermeerdering van het vermogen 2.369,57

 

Balans (in euro)
Activa Passiva
Giro 4.719,62 Vermogen 6.420,69
ASN spaarrekening 736,13 Te betalen bedragen 5.548,80
ASN ideaalsparen 6.418,14
Te ontvangen rente 95,60
TOTAAL 11.969,49   TOTAAL 11.969,49