Doelstelling

Het verbeteren van de moeilijke levensomstandigheden van kinderen in Rwanda en hun families.
Verder al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; alles in de ruimste zin van het woord.