Nieuwsbrief zomer 2013.

Nieuwsbrief zomer 2013.

Beste donateur en/ of belangstellende,

Zoals bijna altijd beginnen we ermee u hartelijk te danken voor uw giften en ondersteuning.

Extra inkomsten:

  • Het bestuur van de Ontmoetingskerk in Waddinxveen heeft besloten ons een gedeelte van de opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt te schenken.
  • Een zichzelf overbodig gemaakte stichting gaat 1/3 deel van het overgebleven geld storten op ons nummer 115331.
  • De “Braderie” van Waddinxveen bracht, buiten veel belangstelling, € 84,- op.
  • Het statiegeld van de in de “Plus” en “Spar” geplaatste busjes bedroeg ruim €100,-.

In 2012 zijn 5 leerlingen geslaagd, dat zijn er dus vanaf 2004 inmiddels 55!

Drie leerlingen kwamen al een poos niet meer naar school vanwege de honger!

Wij ( u dus) konden helpen. Meisje G, vorig jaar tienermoeder geworden, woont bij haar moeder. Zij krijgt nu voldoende voedsel en drinken voor drie personen. Haar moeder heeft een stukje land gekregen om zelf groente te verbouwen, bovendien een haan en wat kippen voor kuikens en eieren.

Om ’s avonds te kunnen leren heeft G. ook een lamp en vier flessen olie gekregen. Mettertijd wordt  op het huis van haar moeder een zonnepaneel bevestigd.

Ook de andere leerlingen hebben nu zoveel ondersteuning dat ze weer naar school komen.

Van de eerder gekochte cavia’s zijn er nog maar 47 over: allemaal opgegeten. Véél mensen hadden namelijk voedseltekort.

Een vroegere leerlinge, Loïs, en haar moeder hebben (van ons) een voorraad voedsel kunnen inslaan. Zij maken daarvan dagelijks warme maaltijden voor arme bejaarden. En arm is dan ook écht arm. De maaltijden zijn dan ook bijna gratis. Loïs heeft op school electronica gestudeerd en gaat twee door Abana aangeschafte zonnepanelen installeren en gebruiken om tegen betaling telefoontjes op te laden en zelf ’s avonds wat licht te hebben.

COTT, de met ons samenwerkende stichting, is een vruchtbomenprojekt gestart. Er zijn 10000 avocado- en 2500 pruimenbomen gestekt. Aan de leden van COTT zijn 1200 stekken uitgedeeld en aan niet-leden zijn er 800 verkocht à €.0,04 per stuk. Wij hebben startkapitaal geleend. Te beschouwen als microkrediet!

 Binnenkort hebben we een bijeenkomst met het bestuur van de stichting “Jyambere” uit Schiedam. Zij werken voor basisschoolkinderen in onze regio. Pastoor Théophile uit Kabaya, met wie wij contact hebben, mailde over zijn zorgen over de straatkinderen. De mail doorgestuurd naar Jyambere en het resultaat….al 22 kinderen die op straat rondhingen gaan nu naar school.

Rest ons om de vrijwilligers, zonder wie wij niets kunnen beginnen, ook heel hartelijk te danken.

En u allemaal: een mooie zomer en vriendelijke groeten van Hanny, Simeon en Paula.
———————————-
Stichting “Abana Rwanda Kinderen”.(ANBI)
Secretariaat: Vijverlaan 7, 2742 ZK te Waddinxveen.
Telefoon: 0182-613711
Email :vdark@casema.nl
Website: www.abana-rwanda.org
Rekening nr: 115 331

Jaarvergadering april 2013

Verslag van de jaarvergadering van de stichting ABANA RWANDA KINDEREN,

gehouden te Waddinxveen op 19-04-2013.

 

Aanwezig: Simeon Musengimana, Paula van der Ark, Ria Hage, Olga Mol

en Hanny Glasbeek

 

Welkom en kennismaking.

Hanny heet iedereen welkom en we maken een kennismakingsrondje omdat Olga onze groep komt versterken.

 

Geslaagde leerlingen.

In 2012 zijn er 5 leerlingen geslaagd. In totaal vanaf dat de Stichting ABANA is opgericht (december 2004)  50 leerlingen. Het is wel moeilijk voor de geslaagden om werk te vinden.

Een meisje, Lois, is geslaagd voor electronica met het project zonnepanelen. Als we hier meer informatie over hebben zouden we contact kunnen opnemen met “De Windvogel” zodat zij misschien van die kant hulp  of ideeën kan ontvangen. Simeon zal contact met haar opnemen.

Twee oudleerlingen zijn afgestudeerd aan de universiteit: Arnaut in economie en Pélagie in biologie.

 

Leerlingen die nog niet geslaagd zijn.

Elk jaar wordt er door Liberata met deze leerlingen een vergadering gehouden over hun situatie.

Door honger zijn er nu drie leerlingen van school gegaan.

Er is honger omdat de regering oplegt wat men moet verbouwen: tarwe en mais, en dat is dan grotendeels bedoeld voor de export.

Bovendien is er vorig jaar een enorme aardveschuiving geweest waardoor veel van de oogst van dat jaar verloren is gegaan.

 

Financieel overzicht.

ING bank € 595,-  ASN zakelijk € 736,34 en ASN 3970,34.

In totaal € 5301,68.

Er moet dit jaar nog één, het laatste trimester, betaald worden.

 

Hoe kunnen we zeer arme leerlingen extra helpen?

Simeon gaat dat aan Liberata vragen.

 

De toestand bij COTT.

COTT bedenkt verschillende projecten voor de leden waarbij wij kunnen helpen:

er is al een voorlichtingsprogramma geweest over Aids;

er zijn cavia’s gekocht en gegeven als voedsel;

er loopt een microkredietprogramma waarbij mensen o.a. geiten aanschaffen;

er zijn computers gekocht.

Nu is er een plan voor het planten van avocado- en pruimenbomen.

Olga gaat contact opnemen met tuinbouwscholen en de tuinbouwvereniging in Boskoop.

 

Website.

Paula schrijft af en toe op de website en gaat met Ria de kaarten op de website zetten. De site moet verbeterd worden: heeft  nu 4 verschillende benamingen.

Het moet één en de zelfde naam worden, n.l. ABANA RWANDA KINDEREN. Er  moet duidelijk staan wie we zijn, ook het contactadres, het telefoonnummer en het bankrekeningnummer moeten goed zichtbaar zijn. Dat we ANBI zijn moet eveneens vermeld worden.

 

Wat hebben we gedaan om aan geld te komen?

Het Fondsenboek gehaald op de bibliotheek en brieven verstuurd. Er is een stichting die ons  € 2000,00 heeft toegezegd en al gegeven. Er zijn (Kerst) kaarten verkocht en handdoekjes.  Bij de Spar op de Groensvoorde en bij de Plusmarkt kunnen mensen de statiegeldbonnen in een bus doen voor ABANA RWANDA KINDEREN.

Bij de Plusmarkt was er voor € 34,- en bij de Spar voor € 13,- gedoneerd.

Op 1 juni willen we gaan staan op de braderie.  Als er burendag komt zouden we daar ook weer aan mee kunnen doen.

 

Wat is de stichting Jyambere?

Deze stichting uit Schiedam zorgt voor uniformen en schoolbenodigdheden voor basis- schoolkinderen in dezelfde regio als waarin wij werken en heeft een eigen site.  Wij waren en zijn in contact met een pastoor in Kabaya. Die schreef ons dat het hem zo aan het hart ging dat zoveel kleine kinderen langs de straat zwierven. Jyambere betaalt nu voor 22 van die, van de straat gehaalde kinderen de schoolonkosten. Wij ondersteunen elkaar dus.

Na 17 mei hebben we een gezamenlijke vergadering.

Jyambere heeft als activiteit Rwandese sieraden en Rwandees eten gemaakt en verkocht.

 

Alles wat er ter tafel komt.
a. Er is het plan om in het ouderlijk huis van Simeon een bejaardenopvang te beginnen.

b. Stichting Maastricht is nu: Vrouwen van Rwanda. (zie website).

c. Olga zal in de regionale kranten stukjes plaatsen.

 

Rondvraag.

Waarom benaderen wij  de tuinbouwvereniging en het Wallandcollege en informeren wij hen over COTT?

Dat is om samenwerking voor te stellen van tuinders in Boskoop met tuinders (COTT) in Rwanda.

 

Hanny bedankt ons allemaal en sluit de vergadering.

 

 

De volgende vergadering is in 2014