Nieuwsbrief najaar 2011

Waddinxveen, 12-2011, Nieuwsbrief najaar 2011.

Beste donateurs en belangstellenden,

Hartelijk bedankt voor jullie belangstelling en medewerking.
En dan nu de laatste berichten:
Tijdens een verjaardag werd er maar liefst € 525,- voor ABANA bijeengebracht. Een andere persoon had een financieel voordeel en ABANA mocht mee profiteren! Ruim € 500,-.
Al best veel mensen hebben met en door jullie hulp een kans op een beter leven gekregen.
Vandaag, 16 december, is het alweer 7 jaar geleden dat wij, Hanny, Simeon en ik , het waagden om een stichting op te richten.
De bedoeling was en is om wees- en halfweeskinderen gelegenheid te bieden vervolgonderwijs te volgen.
Wij konden ook enkele andere projecten van de met ons samenwerkende stichting COTT helpen opzetten:
Microkredieten verlenen, cavia’s fokken, computers aanschaffen, bier brouwen en aisdvoorlichting geven.

Van de leerlingen zijn er 23 naar de universiteit gegaan; 8 hebben vast werk gevonden als b.v. onderwijzer, gemeenteambtenaar, verpleegkundige en kassier.
Helaas zijn er momenteel 14 werkeloos en 2 zijn er voor zichzelf begonnen.
Nu betalen we voor 52 kinderen alle school- en reiskosten.
Meer kunnen we niet aan, hoewel er genoeg staan “te trappelen”.
Voor die 52 moeten we wel 6 jaar zorgen en tot nu toe lukt dat aardig.
Het geld voor het eerste trimester van 2012 (€ 4125,-) is overgemaakt. Het tweede en derde trimester vallen minder duur uit want daar zijn geen schoolboeken etc. bij.
Uit de laatste brief van Liberata:
“Wat de computers betreft: Jammer genoeg hebben we veel problemen met de verbinding.
De internetverbinding is nog niet geïnstalleerd maar we gebruiken MODEM.
Voor 500 of 1000 franken ( € 0,75 of € 1,50) kun je dan 30 minuten werken, als er tenminste verbinding is.
3 Personen hebben een certificaat gehaald, 6 zijn er nog mee bezig, 5 staan op de wachtlijst.
Ten gevolge van de moeilijke levensomstandigheden komen de leerlingen dikwijls onregelmatig. Zij hebben soms niet voldoende te eten en zijn vaak ziek. En als ze dan komen zijn ze alles weer vergeten! Ook niet-leden hebben veel belangstelling. 13 Personen hebben zich ingeschreven voor de lessen van volgend jaar.
De microkredieten lopen goed. Sinds juni van dit jaar hebben 39 mensen een lening gekregen. Onder hen zijn er 11 die een koe hebben kunnen kopen. 6 Sparen daar nog voor.
Werkelijk! De armoede verdwijnt en maakt plaats voor eigendom. Men heeft nu vaak eten en kleding”.
Hier het einde van de brief:
“Hartelijk, hartelijk bedankt.
Weldoeners, lieve vrienden, het is niet mogelijk te zeggen hoe we u bedanken en erkentelijk zijn.
We gaan echt een stap vooruit. God zegene u. Als u komt zullen we u verwelkomen want u bent in ons hart.
We gaan door. We hopen dat God nog lang door u zal doorwerken.
God bescherme en helpe u!
Liberatha.

Een hartelijke groet van Hanny, Simeon en Paula.
En wij wensen u mooie feestdagen en een gelukkig 2012 toe.