Nieuwsbrief van maart 2010.

Waddinxveen,11-3-2010.

Nieuwsbrief van de stichting ABANA RWANDA KINDEREN.

Beste Donateurs en Belangstellenden,

Vorige maand is er iets treurigs gebeurd met één van onze oud-leerlingen. Nadat hij, Olivier Tumwibuke, was geslaagd, studeerde hij Engels en kreeg een baan als leraar op een middelbare school. Al jaren , hij was de oudste, leefde hij samen met twee zusjes en een broer. Hun ouders waren al heel lang dood. Hij kreeg enkele weken geleden verschrikkelijke hoofdpijn en is een paar dagen daarna op 26 jarige leeftijd overleden. De twee zusjes, Vestine en Opportuna, zijn gelukkig ook al geslaagd en hebben werk. Alleen Arnaud zit nog op school.

Wij kregen bericht dat nog twee jonge mensen van die hoofdpijnaanvallen kregen. Hoe het nu met hen gaat weten we niet.

Enkele mededelingen van en over de afgelopen tijd:

1. Het schoolgeld voor het eerste trimester is overgemaakt en aangekomen. Zoals u wellicht weet is de regering van Rwanda van het Frans als 2e taal overgestapt op het Engels. Het schooljaar begon dit keer dan ook pas in februari vanwege de bijscholing van de leraren.

2. Na veel geschrijf, uitzoekerij, informatie inwinnen en gebel zijn er zes computers aangeschaft. Ze worden deze week geïnstalleerd bij COTT, de stichting waarmee wij samenwerken. COTT is een overkoepelende organisatie in die streek. ZIJ ontplooit zeer veel activiteiten, o.a. microkredieten, Aids-voorlichting, cavia’s fokken, bierbrouwen, landbouwvoorlichting etc. etc.

3. COTT speelt nu ook met de gedachte een tehuis(je) voor arme noodlijdende bejaardenop te zetten. Het zijn oude plannen van al voor 1990, die door oorlog, genocide en armoe nooit van de grond zijn gekomen. Zij willen klein beginnen: voor vier personen. Voorlopig toont ABANA alleen nog interesse.

4. Van de stichting “Pelgrimshoeve” in Zoetermeer mochten wij € 1750,- ontvangen. Een lagere school in Friesland heeft het jaarlijkse spaargeld “voor een goed doel” € 200,-, aan ons overgemaakt. ( zie onze website www.abana-rwanda.org/ )

Namens allen die profiteren van uw giften danken wij u hartelijk. Wij hopen met uw hulp nog veel mensen een optimistische kijk op het leven te kunnen bieden.

Voor de aardigheid krijgt u bij deze nieuwsbrief ook het contract voor deelnemers aan het bierbrouwproject. Geen interesse? Gewoon overslaan!

Hartelijke groeten!

Hanny, Simeon en Paula.

P.S. Er zijn inmiddels 28 leerlingen geslaagd.

Gironummer 115331 t.n.v. G.P. van der Ark-Versteeg inz. Rwandakinderen te Waddinxveen

CONTRACT VOOR DEELNEMERS AAN HET BIERBROUWPROJECT.

Dit is een contract tussen de Cooperatie Tuzamuke Tweze (COTT) en een aantal mensen dat gaat bierbrouwen.

Deze groep mensen wordt vertegenwoordigd door SINDEBOZA J. die woont in de regio……, in het dorp Gasura, in de woonplaats( = te vergelijken met straat) Jomba.

COTT en deze groep zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1. COTT geeft krediet aan een groep van 5 mensen om sorghum te kopen en hiervan bier te kunnen brouwen. Ieder krijgt 25.000 Rfr, in totaal 125.000 Rfr .

Artikel 2. De groepsleden moeten 2000,-Rfr als borg storten. Voor administrakosten betalen zij 1500 Rfr die niet worden terugbetaald.

Artikel 3. De begunstigden moeten over een onderpand beschikken dat meer waard is dan het te lenen bedrag. Als dat niet mogelijk is mogen de groepsleden ook gezamenlijk een onderpand geven.

Artikel 4. Men krijgt de lening voor 6 maanden. Iedere maand moet men 1/6 deel terugbetalen. Dat betekent 4.200,- frs voor één persoon oftewel 21.000,-frs voor een groepje. Het terugbetaalde geld wordt gebruikt om weer nieuwe leningen te verstrekken.

Artikel 5. Het contract moet mede ondertekend worden door verantwoordelijken van de familie of van de groep. Zij staan in voor de betrouwbaarheid van degenen die de lening krijgen. Ook iemand van het COTT moet zijn handtekening zetten.

Artikel 6. Iedereen die de lening wil sluiten moet de handtekening van de wijkoverste hebben. Dit valt te vergelijken met een bewijs van goed gedrag.

Artikel 7. Iemand die niet op tijd heeft afbetaald moet het nog te betalen bedrag met 5% rente aflossen.

Artikel 8. Iemand mag zijn onderpand niet verhandelen of weggeven voordat hij zijn lening heeft afbetaald.

Namen van degenen die lenen.                                                                         Naam van degene die de lening verstrekt

………………………………….                                                                                  ………………………………….

………………………………….                                                                                  Namen van degenen die instaan voor                                                                                                                                         de betrouwbaarheid  van  de   leners.

………………………………….                                                                                  ………………………………….

…………………………………                                                                                   ………………………………….

………………………………….

………………………………….

………………………………….

 

Te Ntosho Gasura ,datum 15-10-2008. Het hoofd van de groep:     …………………………………………………………