Nieuwsbrief november 2009.

November 2009.

Nieuwsbrief van ABANA RWANDA KINDEREN.

Beste Donateurs en Belangstellenden,

Zoals gebruikelijk beginnen wij ermee iedereen hartelijk te bedanken voor alle giften en het meeleven.
En opnieuw waren er mensen die op hun feest geen cadeaux wilden hebben maar hun gasten vroegen een bijdrage te leveren aan het werk van ABANA RWANDA KINDEREN. Prachtig!! Voorlopig kunnen wij de komende tijd voor onze leerlingen het schoolgeld betalen.

De microkredietprojecten:
-geld lenen aan armen, vnl vrouwen,
-een bierproject helpen opzetten,
-cavia’s geven aan een school en onze medeorganisatie COTT verlopen naar wens.

Het voordeel van zo’n project is dat het zichzelf in stand houdt.
Bovendien hebben de mensen er meteen profijt van. Het terugbetalen levert dan ook geen moeilijkheden op.

Wij hopen dat u het er mee eens bent dat ons geld beter in Rwanda besteed kan worden dan dat het hier op de ASNbank staat.
Uiteraard houden we hier voldoende achter.

De organisatie COTT (vroeger ITT) schaft 6 computers aan. Die worden in Rwanda gekocht. Behalve de computers betalen wij ook de bijkomende kosten, zoals b.v. stabilisatoren en een abonnement op internet voor één jaar. De bedoeling is dat er werkgelegenheid ontstaat.
Leerlingen die geslaagd zijn kunnen les geven, helpen bij de op te zetten internetwinkel en voor scholen de administratie bijhouden.
Om maar eens iets te noemen!

Begin november hebben wij in Waddinxveen de verplichte jaarvergadering gehouden.
Persoonlijk alles bespreken maakt meer duidelijk dan telefoneren. Onze verslagen en onze administratie zijn voor belangstellenden in te zien.

Wij voldoen aan de eisen die de belasting stelt om een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) te zijn: 90% van het ingekomen geld moet besteed worden aan “het goede doel”.

Anselme, één van de ABANAmedewerkers uit Rwanda, is hier in oktober na afloop van een congres in Frankrijk en België op bezoek geweest.

In Overijssel heeft Dominick Verstoep een websitewinkel opgezet “ Hart voor goede doelen”. Hij vroeg ons om ABANA te mogen vermelden. Natuurlijk. Wij gaan nu ook via zijn site onze kaarten aanbieden.

Dit jaar verkopen wij ze voor € 1,25 per stuk en 10 voor € 10,-

Op de website, www.abana-rwanda.org/blog, vindt u binnenkort de afbeeldingen van de gewone kaarten.
Per e-mail kunt u kaarten bestellen en ze worden u dan zo spoedig mogelijk toegestuurd.

Wij wensen u prettige, mooie feestdagen toe.

Hartelijke groeten van Hanny, Simeon en Paula.