Nieuwsbrief Augustus 2008

Om te beginnen hartelijk bedankt voor je ondersteuning: zowel geldelijk als geestelijk.

Het schoolgeld kunnen we nog altijd op tijd betalen.

Tijdens alle afschuwelijke toestanden in Rwanda waren er kinderen (jarenlang!) zoekgeraakt maar wonder boven wonder zijn er onlangs weer enkelen teruggevonden. Inmiddels ouder geworden kunnen ook deze kinderen nu op onze schoolgeldhulp rekenen.
43 Leerlingen volgen nu zonder geldzorgen hun middelbareschoolopleiding.

Het microkrediet-project (van het reservegeld) verloopt prima. De meeste deelnemers betalen zo snel af, dat het project zich op deze manier zelf in stand houdt.

Voor het bierproject, waaraan we meehelpen, zijn alle benodigdheden ingeslagen en vol goede moed gaan ze binnenkort van start.
Voor meer bijzonderheden zie: www.abana-rwanda.org/blog/

Enkele plannen

1. Reservefonds voor noodgevallen.
Zover ons bekend is men in Rwanda verplicht verzekerd. De verzekering dekt alleen de hulp van de huisarts, niet van de specialist of het ziekenhuis. Eén van onze leerlingen moest naar de oogarts. Liberata, onze administratiehulp in Rwanda, vroeg om reisgeld. Wij wilden dat betalen maar toen kwam er een rijdende kliniek in die plaats en was er geen reisgeldprobleem meer. Wat wel bleef was de rekening van de oogarts. Hanny’s idee is nu om een reservefondsje te stichten voor dit soort gevallen.

2. Caviaplan.
Daar het voedsel momenteel zo duur is dat arme mensen onvoldoende te eten krijgen, willen we leerlingen voor hun families enkele cavia’s geven. Met een mannetjescavia van de stichting I.T.T.( de Rwandese stichting waarmee wij samenwerken) bv. kunnen ze cavia’s fokken en opeten en zo hun proteïne- en vettekorten aanvullen.

3. Computers.
Liberata en Devota zouden zeer geholpen zijn met een paar computers. Wij zouden laptops kunnen sturen om verzendkosten te besparen, maar we vinden het beter dat er computers in Rwanda gekocht worden. Het geld wordt dan dáár verdiend, ze krijgen hulp en garantie en een computer wordt minder makkelijk gestolen dan een laptop.
Hier moeten we nog wel eerst inlichtingen over krijgen.

4. Computerlessen.
En als er dan computers zijn:
Het I.T.T. heeft lokalen genoeg om er computerlessen in te laten geven.
Oud-leerlingen kunnen die lessen dan geven.

Plannen genoeg!

Nieuws uit Waddinxveen

We stonden op de jaarlijks terugkerende Dorpstraat-braderie met een interessante puzzel, folders en allerlei artikelen. Het was in onze hoek niet zo druk maar in elk geval hebben we geld voor 3 geiten ontvangen.

Iemand die haar 70e verjaardag vierde vroeg haar gasten geld voor o.a. ABANA. Wij ontvingen maar liefst € 625,- !!

Vrijdag 31 oktober en zaterdag 1 november vindt er in de Ontmoetingskerk een manifestatie plaats die geheel gewijd is aan Afrika. Ook ABANA doet daaraan mee. Er wordt o.a. een “lagerhuis-debat” gevoerd over ingezonden stellingen. Geïnteresseerd? Kom!

In september geven we aan een “studiegroep” in Gouda een themaochtend over microkredieten.

Tot zover de nieuwsbrief voor deze keer.

Hartelijke groeten van Hanny, Simeon en Paula.

Ons gironummer blijft ongewijzigd:
115331 t.n.v. G.P. van der Ark-Versteeg inz Rwandakinderen.

Nieuwsbrief van april 2008

april 2008,

Nieuwsbrief van de stichting ABANA RWANDA KINDEREN.

Beste Belangstellende,

Het verbaast onszelf iedere keer weer, dat wij in staat zijn om school-, boeken- en kleedgeld voor ruim 40 leerlingen over te maken.Met wij bedoel ik natuurlijk ook diegene die nu deze brief leest!

Van ons reservegeld hebben meer dan 60 vrouwen een lening gekregen, € 17,50 per persoon. Zij krijgen dat in groepjes van 3 om elkaar te steunen en te helpen bij het afbetalen. Dat laatste gaat héél goed en iedereen is er trots op om zonder schulden te kunnen leven.

Zoals bekend steunt ABANA ook een bierbrouwprojekt. Bijzonderheden staan op de website:

www.abana-rwanda.org/blog/

Het zou prettig zijn als we commentaar kregen of dat iemand goede ideeën naar voren bracht.

Enkele nieuwspunten:

  • De belasting heeft ABANA erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
  • Onlangs hebben we het schoolgeld voor het 2e trimester overgemaakt.
  • De gemeente Waddinxveen organiseerde in maart, vanwege vrouwendag, een bijeenkomst voor organisaties die zich bezighouden met “vrouwen en ontwikkelingssamenwerking”. Ook wij mochten over onze stichting vertellen.
  • Bijna iedere woensdagochtend komen er in de voormalige Kohnstamm-mavo Nederlandse en buitenlandse vrouwen bij elkaar om over een bepaald thema te spreken. 2 April was dat thema: RWANDA .Het was een mooie, interessante ochtend. Veel van over wat er werd verteld en wat er op de film was te zien stond afgebeeld op onze kaarten.
  • Diverse feestvierders vragen als kado een bedrag voor ABANA. Dat heeft in totaal het forse bedrag van € 200,- + € 300,- + € 165,- + € 560,- opgeleverd!!
  • € 1,- is momenteel 800 Rfr waard.
  • Helaas zijn 3 leerlingen voor hun examen gezakt.
  • Hotel MABI in Maastricht bestond 10 jaar. In Maastricht bestaat ook de stichting MAASTRICHT-RWANDA. Het hotel gaf een groot(s) feest en nodigde veel goed bij kas zittende stadgenoten uit om behalve te feesten ook aan MAASTRICHT-RWANDA te doneren. Hoe wij in dit gezelschap verzeild zijn geraakt weten we niet, maar we werden uitgenodigd en zijn gegaan. Veel contacten gelegd en websites uitgewisseld en van alle goede gaven genoten!
  • Ons gironummer is niet veranderd en blijft: 115 331 tnv G.P. van der Ark-Versteeg inz Rwanda-kinderen, Vijverlaan 7 Waddinxveen.

Hartelijk bedankt voor uw hulp en interesse.

Vriendelijke groeten van Hanny, Simeon en Paula.