Najaarsbrief 2015

Stichting Abana Rwanda Kinderen

Postadres: Vijverlaan 7, 2742ZK, Waddinxveen

Telefoon: 0182-613711

E-mailadres: vdark@casema.nl

Website: www.abana-rwanda.org

Bankrekening: NL12 INGB0000115331 t.n.v. G.P. van der Ark-Versteeg inz. Rwandakinderen

Nieuwsbrief najaar 2015.

Beste Donateurs en Belangstellenden,

Bijna zit ook dit schooljaar er weer op en halen 11 leerlingen hopelijk hun diploma.

In Rwanda begint het schooljaar in januari en eindigt dus eind december.

Wij betalen drie trimesters waarvan het eerste trimester het duurste is.

Dan betalen we niet alleen het schoolgeld maar ook voor iedere leerling een ziektekostenverzekering en verder ook alle schoolbenodigdheden zoals b.v. boeken.

Een meisje uit Waddinxveen vertelde mij dat zij veel steun had ondervonden doordat zij met haar toenmalige eindexamen-klasgenoten had kunnen praten over hun toekomstmogelijkheden.

Haar eigen ouders konden haar niet bijstaan.

Ook onze leerlingen kunnen hun ouders niet om raad vragen.

Wij hebben toen een vragenlijst opgesteld, zeg maar punten om over na te denken, en die opgestuurd.

Hopelijk heeft dit gesprekken op gang gebracht.

Niet alleen gesprekken; ieder heeft de antwoorden op de vragen op papier gezet en die zijn ons toegestuurd. Maar uiteraard in het Kinyarwanda dus eerst iemand zoeken die dat voor ons wil vertalen!

Waarschijnlijk is de opzet om met elkaar over de vragen te praten niet overgekomen.

Nu er sinds kort op enkele plekken elektriciteit is aangelegd heeft Liberata in haar woonplaats een kapsalon geopend. Ook wil men daar af en toe films draaien.

In september hebben Hanny, onze voorzitter, Béatrice van de stichting Jyambere en ik een dag op een markt gestaan en  €140,00 opgehaald.

De verkoop van de kerstkaarten is gestart.

We hebben diverse personen aangeschreven en gevraagd of zij voor ons kerstkaarten zouden willen verkopen. Dit is niet zo goed gelukt. Is kaarten sturen uit de mode?

Toch niet helemaal! Van diverse kanten vernomen dat een kaart toch wel veel meer doet dan een e-mail-berichtje.

Michiel en Olga, twee vrijwilligers, zijn de website aan het verbeteren.

Tot zover deze keer.

Hartelijke groeten van Hanny, Simeon en Paula

Zoals u weet verkopen wij

1.gewone kaarten en kerstkaarten à €1,25 per stuk; 10 voor € 10,00 ( zie het kopje “kaarten”).

2.met de hand geborduurde handdoekjes à € 10,00 per stuk

3. placemats met een afbeelding uit Rwanda à € 3,50 per stuk.

Nieuwsbrief november 2014

Beste Donateurs en Belangstellenden,

Op de allereerste plaats bedanken wij u hartelijk voor uw morele en/ of financiële steun.
Die steun houdt de leerlingen op school en ons op de been.

 • Het door ons aangeboden concert van 23 oktober j.l. was een groot succes. Een grote opkomst , mooie muziek, mooie locatie, veel hulp en flinke opbrengst!
 • Wat de leerlingen betreft: negen van hen doen dit jaar examen, vijf meisjes en vier jongens. Onder degenen die vorige jaren zijn geslaagd hebben meerderen een beurs gekregen om door te leren. Anderen hebben een baan of zijn een zaakje begonnen. Daar ons dit ongevraagd werd geschreven, nemen wij aan dat de meesten het zullen redden.
 • Waarschijnlijk komen er in januari weer negen nieuwe leerlingen bij.
 • Gloriose, die een paar jaar geleden tienermoeder werd, maakt het in zoverre goed dat zij nog naar school gaat en volgend jaar examen hoopt te doen. Zij woont echter in zo’n krot dat dat moet worden opgeknapt. Voor dakpannen, zand, cement en kalk; 3 deuren, 3 banken,1 tafel en 1 bed en een metselaar komt dat op € 285,-.
 • Steeds meer mensen komen op computerles, vooral jongeren. Tot nu toe hebben 26 personen een certificaat gehaald. Antivirus voor 1 jaar komt op 15.000 Rwandese franken (€ 18,-) per computer.
 • Tot op heden hebben 786 leden van CO.TT een lening zonder rente ontvangen. 313 leden staan nog op de wachtlijst. Veel leden hebben problemen, hoofdzakelijk ten gevolge van te kort aan voedsel, honger dus. Veel anderen zijn overleden aan aids. Het gevolg hiervan is financieel verlies: 144.000 Rwandese frank (€ 170,-) wordt nooit meer afgelost.
 • Met de cavia’s gaat het niet zo goed. Er zijn er nog maar 64. Door honger zijn de meeste opgegeten voordat er aan fokken werd toegekomen. Ook stierven veel dieren van vocht door te veel regen. De overgebleven dieren zijn aan leerlingen van een school in Murambi meegegeven.
 • Niet alles is kommer en kwel! Het zaaigoed schiet op. De vruchtbomen doen het prima en de 9 maanden oude pruimenbomen dragen al volop vrucht.

 

Hartelijke groeten en prettige feestdagen!

Hanny, Simeon en Paula

Nieuwsbrief voorjaar 2014

Beste Donateur en/ of Belangstellende,

Zoals gewoonlijk bedanken we iedereen weer heel hartelijk voor giften, ideeën en belangstelling!!

 

Berichten uit Rwanda

De leerlingen zijn aan hun tweede trimester begonnen:

voor drie meisjes en zes jongens de laatste kans om hun peil op examenhoogte te brengen en de zeven nieuwelingen, vijf meisjes en twee jongens, zijn inmiddels op hun nieuwe school ingeburgerd.

 

De toestand is, althans in het gebied waarin onze leerlingen wonen, voor veel mensen erg moeilijk. Een gevolg hiervan is o.a. dat de afbetalingen van de microkredieten stagneert. Er heerst honger en aan voedsel komen gaat dan uiteraard voor.

Was er enkele maanden geleden zoveel regen dat er angst was voor wéér aardverschuivingen, momenteel is er helemaal geen regen zodat de aanplant van de fruitbomen verlept.

Jammer en moeilijk! Wie weet volgen er binnenkort betere tijden.

 

Wel bijzonder, positief nieuws is dat er van overheidswege een begin wordt gemaakt om elektriciteit aan te leggen. Tegen een vergoeding kun je daar dan gebruik van maken. Om die reden, vertelde Liberata, zien zij af van de zonnepanelen en prefereren een aansluiting. Logisch, je moet zorgen dat je erbij hoort. Die zonnepanelen kunnen altijd nog.

 

Giften

Gelukkig zijn er mensen bijgekomen die maandelijks willen doneren in plaats van af en toe een grotere gift. Bedankt!

 

Ideeën

Iemand met een schitterende tuin gaat dat paradijsje openstellen voor tuinliefhebbers en vraagt

€ 2,00 toegangsprijs. De pure opbrengst is voor Abana Rwanda Kinderen. Ook kan men daar onze foldertjes krijgen en onze kaarten kopen. Voor degenen die dat ook wel willen zien: de tuin ligt in Bergen N-H.

 

Tienjarig bestaan!

Om ons tienjarig bestaan te vieren geven wij op donderdag 23 oktober ’s avonds een Benefiet Concert. En wel in de Remonstrantse kerk in Waddinxveen.

De uitvoerenden zijn werkelijk de moeite van het beluisteren waard!

Pas als álles in kannen kruiken is maken wij het programma bekend, maar het is verstandig om nu alvast de datum te noteren.

Verder heeft zich iemand gemeld die onze website daadwerkelijk gaat opknappen.

 

Gelukkig weten de mensen in Rwanda dat wij hen zo lang en zo goed mogelijk blijven bijstaan.

Hartelijke groeten van Hanny, Simeon en Paula.

Nieuwsbrief zomer 2013.

Nieuwsbrief zomer 2013.

Beste donateur en/ of belangstellende,

Zoals bijna altijd beginnen we ermee u hartelijk te danken voor uw giften en ondersteuning.

Extra inkomsten:

 • Het bestuur van de Ontmoetingskerk in Waddinxveen heeft besloten ons een gedeelte van de opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt te schenken.
 • Een zichzelf overbodig gemaakte stichting gaat 1/3 deel van het overgebleven geld storten op ons nummer 115331.
 • De “Braderie” van Waddinxveen bracht, buiten veel belangstelling, € 84,- op.
 • Het statiegeld van de in de “Plus” en “Spar” geplaatste busjes bedroeg ruim €100,-.

In 2012 zijn 5 leerlingen geslaagd, dat zijn er dus vanaf 2004 inmiddels 55!

Drie leerlingen kwamen al een poos niet meer naar school vanwege de honger!

Wij ( u dus) konden helpen. Meisje G, vorig jaar tienermoeder geworden, woont bij haar moeder. Zij krijgt nu voldoende voedsel en drinken voor drie personen. Haar moeder heeft een stukje land gekregen om zelf groente te verbouwen, bovendien een haan en wat kippen voor kuikens en eieren.

Om ’s avonds te kunnen leren heeft G. ook een lamp en vier flessen olie gekregen. Mettertijd wordt  op het huis van haar moeder een zonnepaneel bevestigd.

Ook de andere leerlingen hebben nu zoveel ondersteuning dat ze weer naar school komen.

Van de eerder gekochte cavia’s zijn er nog maar 47 over: allemaal opgegeten. Véél mensen hadden namelijk voedseltekort.

Een vroegere leerlinge, Loïs, en haar moeder hebben (van ons) een voorraad voedsel kunnen inslaan. Zij maken daarvan dagelijks warme maaltijden voor arme bejaarden. En arm is dan ook écht arm. De maaltijden zijn dan ook bijna gratis. Loïs heeft op school electronica gestudeerd en gaat twee door Abana aangeschafte zonnepanelen installeren en gebruiken om tegen betaling telefoontjes op te laden en zelf ’s avonds wat licht te hebben.

COTT, de met ons samenwerkende stichting, is een vruchtbomenprojekt gestart. Er zijn 10000 avocado- en 2500 pruimenbomen gestekt. Aan de leden van COTT zijn 1200 stekken uitgedeeld en aan niet-leden zijn er 800 verkocht à €.0,04 per stuk. Wij hebben startkapitaal geleend. Te beschouwen als microkrediet!

 Binnenkort hebben we een bijeenkomst met het bestuur van de stichting “Jyambere” uit Schiedam. Zij werken voor basisschoolkinderen in onze regio. Pastoor Théophile uit Kabaya, met wie wij contact hebben, mailde over zijn zorgen over de straatkinderen. De mail doorgestuurd naar Jyambere en het resultaat….al 22 kinderen die op straat rondhingen gaan nu naar school.

Rest ons om de vrijwilligers, zonder wie wij niets kunnen beginnen, ook heel hartelijk te danken.

En u allemaal: een mooie zomer en vriendelijke groeten van Hanny, Simeon en Paula.
———————————-
Stichting “Abana Rwanda Kinderen”.(ANBI)
Secretariaat: Vijverlaan 7, 2742 ZK te Waddinxveen.
Telefoon: 0182-613711
Email :vdark@casema.nl
Website: www.abana-rwanda.org
Rekening nr: 115 331

Jaarvergadering april 2013

Verslag van de jaarvergadering van de stichting ABANA RWANDA KINDEREN,

gehouden te Waddinxveen op 19-04-2013.

 

Aanwezig: Simeon Musengimana, Paula van der Ark, Ria Hage, Olga Mol

en Hanny Glasbeek

 

Welkom en kennismaking.

Hanny heet iedereen welkom en we maken een kennismakingsrondje omdat Olga onze groep komt versterken.

 

Geslaagde leerlingen.

In 2012 zijn er 5 leerlingen geslaagd. In totaal vanaf dat de Stichting ABANA is opgericht (december 2004)  50 leerlingen. Het is wel moeilijk voor de geslaagden om werk te vinden.

Een meisje, Lois, is geslaagd voor electronica met het project zonnepanelen. Als we hier meer informatie over hebben zouden we contact kunnen opnemen met “De Windvogel” zodat zij misschien van die kant hulp  of ideeën kan ontvangen. Simeon zal contact met haar opnemen.

Twee oudleerlingen zijn afgestudeerd aan de universiteit: Arnaut in economie en Pélagie in biologie.

 

Leerlingen die nog niet geslaagd zijn.

Elk jaar wordt er door Liberata met deze leerlingen een vergadering gehouden over hun situatie.

Door honger zijn er nu drie leerlingen van school gegaan.

Er is honger omdat de regering oplegt wat men moet verbouwen: tarwe en mais, en dat is dan grotendeels bedoeld voor de export.

Bovendien is er vorig jaar een enorme aardveschuiving geweest waardoor veel van de oogst van dat jaar verloren is gegaan.

 

Financieel overzicht.

ING bank € 595,-  ASN zakelijk € 736,34 en ASN 3970,34.

In totaal € 5301,68.

Er moet dit jaar nog één, het laatste trimester, betaald worden.

 

Hoe kunnen we zeer arme leerlingen extra helpen?

Simeon gaat dat aan Liberata vragen.

 

De toestand bij COTT.

COTT bedenkt verschillende projecten voor de leden waarbij wij kunnen helpen:

er is al een voorlichtingsprogramma geweest over Aids;

er zijn cavia’s gekocht en gegeven als voedsel;

er loopt een microkredietprogramma waarbij mensen o.a. geiten aanschaffen;

er zijn computers gekocht.

Nu is er een plan voor het planten van avocado- en pruimenbomen.

Olga gaat contact opnemen met tuinbouwscholen en de tuinbouwvereniging in Boskoop.

 

Website.

Paula schrijft af en toe op de website en gaat met Ria de kaarten op de website zetten. De site moet verbeterd worden: heeft  nu 4 verschillende benamingen.

Het moet één en de zelfde naam worden, n.l. ABANA RWANDA KINDEREN. Er  moet duidelijk staan wie we zijn, ook het contactadres, het telefoonnummer en het bankrekeningnummer moeten goed zichtbaar zijn. Dat we ANBI zijn moet eveneens vermeld worden.

 

Wat hebben we gedaan om aan geld te komen?

Het Fondsenboek gehaald op de bibliotheek en brieven verstuurd. Er is een stichting die ons  € 2000,00 heeft toegezegd en al gegeven. Er zijn (Kerst) kaarten verkocht en handdoekjes.  Bij de Spar op de Groensvoorde en bij de Plusmarkt kunnen mensen de statiegeldbonnen in een bus doen voor ABANA RWANDA KINDEREN.

Bij de Plusmarkt was er voor € 34,- en bij de Spar voor € 13,- gedoneerd.

Op 1 juni willen we gaan staan op de braderie.  Als er burendag komt zouden we daar ook weer aan mee kunnen doen.

 

Wat is de stichting Jyambere?

Deze stichting uit Schiedam zorgt voor uniformen en schoolbenodigdheden voor basis- schoolkinderen in dezelfde regio als waarin wij werken en heeft een eigen site.  Wij waren en zijn in contact met een pastoor in Kabaya. Die schreef ons dat het hem zo aan het hart ging dat zoveel kleine kinderen langs de straat zwierven. Jyambere betaalt nu voor 22 van die, van de straat gehaalde kinderen de schoolonkosten. Wij ondersteunen elkaar dus.

Na 17 mei hebben we een gezamenlijke vergadering.

Jyambere heeft als activiteit Rwandese sieraden en Rwandees eten gemaakt en verkocht.

 

Alles wat er ter tafel komt.
a. Er is het plan om in het ouderlijk huis van Simeon een bejaardenopvang te beginnen.

b. Stichting Maastricht is nu: Vrouwen van Rwanda. (zie website).

c. Olga zal in de regionale kranten stukjes plaatsen.

 

Rondvraag.

Waarom benaderen wij  de tuinbouwvereniging en het Wallandcollege en informeren wij hen over COTT?

Dat is om samenwerking voor te stellen van tuinders in Boskoop met tuinders (COTT) in Rwanda.

 

Hanny bedankt ons allemaal en sluit de vergadering.

 

 

De volgende vergadering is in 2014