Bestuur

Voorzitter: J.C. Glasbeek-de Booij

Secretaris /Penningmeester: G.P. van der Ark-Versteeg

Lid: S. Musengimana (contact en tolk Rwanda)