Beleid

Abana Rwanda Kinderen biedt aan ongeveer 50 kinderen de mogelijkheid een middelbare schoolopleiding te volgen, door voor hen schoolgeld, boeken en leermiddelengeld te betalen. Zij doet dit in nauwe samenwerking met de Rwandese organisatie Coöperatie Tuzamuke Tweze (COTT). Dit is een streekgebonden belangenorganisatie in het noordwesten van Rwanda, van oorsprong met een landbouwkundige invalshoek, waarvan veel inwoners van de streek lid zijn.

Het COTT kent de behoeften van de bij hen aangesloten leden en van de leerlingen erg goed. Zij zijn vaak zeer arm. Het COTT vraagt Abana Rwanda Kinderen daarom incidenteel om extra bijdragen voor andere belangrijke zaken dan onderwijs. Het kan dan gaan om het verstrekken van microkredieten, het aanschaffen van computers en het geven van computerlessen, het geven van voorlichting over landbouw of over aids, de aanplant van vruchtbomen, en in het verleden om het fokken van cavia’s en het brouwen van bier. Deze extra bijdragen van Abana Rwanda Kinderen aan het COTT gaan nooit ten koste van de gelden die nodig zijn voor het middelbaar onderwijs.

Helaas beschikt het COTT niet over een eigen website, maar zij legt gedetailleerd verantwoording af over de besteding van de gelden van Abana Rwanda Kinderen.