Nieuwsbrief Voorjaar 2016.

Stichting Abana Rwanda Kinderen

Postadres: Vijverlaan 7, 2742ZK, Waddinxveen

Telefoon: 0182-613711

E-mailadres: vdark@casema.nl

Website: www.abana-rwanda.org

Bankrekening: NL12 INGB0000115331 t.n.v. G.P. van der Ark-Versteeg inz.Rwandakinderen

Voorjaarsbrief 2016,

Beste donateur en/of belangstellende,

Allereerst weer hartelijk bedankt voor uw steun!!

Het schoolgeld voor het tweede trimester van 2016 à € 3520,- is onlangs overgemaakt.

Daar wij in januari niet genoeg geld hadden konden we dit jaar geen nieuwe leerlingen aannemen

Momenteel helpen wij nog 41 kinderen. Eigenlijk is kinderen niet het goede woord.

Door omstandigheden zoals ziekte, armoede en langdurige gevolgen van oorlog zijn veel leerlingen later dan normaal aan hun schooltijd begonnen.

Dit jaar hopen 6 meisjes en 6 jongens hun diploma te halen.

De kunst is natuurlijk om hierna iets te gaan doen met dat diploma!

Wij hopen dat zij in ieder geval enigszins zelfstandiger in het leven staan en geleerd hebben om na te denken.

Zoals u misschien al weet is het schoolsysteem in Rwanda veranderd. Na 6 jaar basisonderwijs, volgen verplicht nog 3 jaar extra basisonderwijs. Deze laatste drie jaar moeten de leerlingen betalen voor een dagelijks verstrekte warme maaltijd en worden ook onkosten voor computergebruik en andere leermiddelen in rekening gebracht. Hoewel officieel geen middelbaar onderwijs betaalt ABANA RWANDA KINDEREN de onkosten in deze periode wel.

Hoewel het aantal donaties terugloopt zijn er ook positieve geluiden. Zo kregen we 1200,00 ter gelegenheid van een benoeming. Dat betekent 6 jaar onderwijs voor één leerling. Alle gevers van dit prachtige cadeau: Hartelijk bedankt!

Een door ons gesteunde leerling die ook verder heeft kunnen leren heeft zich aangemeld om Abana Rwanda Kinderen financieel te helpen.

Enkele berichten uit Rwanda.

Er bestaat de mogelijkheid dat er binnenkort in de buurt Van Kabaya cursussen vakopleiding worden opgezet. Na de negen jaar basisschool en een half jaar praktisch onderwijs kunnen leerlingen dan hopelijk aan de slag. In de volgende brief weten wij waarschijnlijk meer.

Het merendeel van onze leerlingen is arm tot zéér arm en het is heel moeilijk daar bovenuit te groeien. Vaak komen daar nog negatieve omstandigheden bij, zoals b.v. de volgende gevallen:

1.Wegens hevige, (El Niño) niet verwachte regenval zijn in deze regio vele huizen vernield en zeker 67 mensen omgekomen.

2. Konden de mensen zich vroeger nogal eens voeden met hun eigen oogst, nu wordt er grotendeels verplicht gezaaid en geplant, voornamelijk mais, voor de handel.

3. De meeste van de door ons een paar jaar geleden gekochte cavia’s zijn uit armoede opgegeten. Het was de bedoeling om met ze te fokken en er steeds van over te houden.

4. Ook het terugbetalen van de leningen, microkredieten om b.v. een geit te kopen, valt tegen. 49 Leden van COTT zijn gestorven voor ze aan terugbetalen toe waren. Hun familieleden zien geen kans de schuld af te lossen.

Maar!

Daar er in de regio in beperkte mate elektriciteit is aangelegd heeft COTT een kapperszaak kunnen openen. Gelukkig gaat het met de opbrengst van deze kapperszaak goed. Van de winst heeft men een varken en diverse kippen en een haan kunnen kopen.

Vier van de zes computers werken nog goed. 43 Leerlingen volgen een cursus; 27 zijn er al voor geslaagd.

Verder houden  we begin juni de jaarlijkse bestuursvergadering en

 staan Hanny en ik in september op de markt in het winkelcentrum van Waddinxveen.(Wad-Cultuur)..

 

Wij hopen dat u geïnteresseerd blijft en ons blijft steunen.

Hartelijke groeten van

Hanny, Simeon en Paula.

kaarten 2016

Stichting Abana Rwanda Kinderen

Postadres: Vijverlaan 7, 2742ZK, Waddinxveen

Telefoon: 0182-613711

E-mailadres: vdark@casema.nl

Website: www.abana-rwanda.org

Bankrekening: NL12 INGB0000115331 t.n.v. G.P. van der Ark-Versteeg inz.Rwandakinderen

De ansichtkaarten voor 2016 zijn te koop.

De kaarten kosten € 1,25 per stuk, 10 kaarten voor € 10,00, + portokosten.

De opbrengst wordt voor de volle 100% door Abana Rwanda Kinderen gebruikt om wees- en halfweeskinderen in Rwanda een middelbare schoolopleiding  te geven.

Klik hier om te zien welke kaarten we hebben, mail de nummers door naar ons en maak het geld over. Wij sturen u de kaarten dan zo spoedig mogelijk op.

Najaarsbrief 2015

Stichting Abana Rwanda Kinderen

Postadres: Vijverlaan 7, 2742ZK, Waddinxveen

Telefoon: 0182-613711

E-mailadres: vdark@casema.nl

Website: www.abana-rwanda.org

Bankrekening: NL12 INGB0000115331 t.n.v. G.P. van der Ark-Versteeg inz. Rwandakinderen

Nieuwsbrief najaar 2015.

Beste Donateurs en Belangstellenden,

Bijna zit ook dit schooljaar er weer op en halen 11 leerlingen hopelijk hun diploma.

In Rwanda begint het schooljaar in januari en eindigt dus eind december.

Wij betalen drie trimesters waarvan het eerste trimester het duurste is.

Dan betalen we niet alleen het schoolgeld maar ook voor iedere leerling een ziektekostenverzekering en verder ook alle schoolbenodigdheden zoals b.v. boeken.

Een meisje uit Waddinxveen vertelde mij dat zij veel steun had ondervonden doordat zij met haar toenmalige eindexamen-klasgenoten had kunnen praten over hun toekomstmogelijkheden.

Haar eigen ouders konden haar niet bijstaan.

Ook onze leerlingen kunnen hun ouders niet om raad vragen.

Wij hebben toen een vragenlijst opgesteld, zeg maar punten om over na te denken, en die opgestuurd.

Hopelijk heeft dit gesprekken op gang gebracht.

Niet alleen gesprekken; ieder heeft de antwoorden op de vragen op papier gezet en die zijn ons toegestuurd. Maar uiteraard in het Kinyarwanda dus eerst iemand zoeken die dat voor ons wil vertalen!

Waarschijnlijk is de opzet om met elkaar over de vragen te praten niet overgekomen.

Nu er sinds kort op enkele plekken elektriciteit is aangelegd heeft Liberata in haar woonplaats een kapsalon geopend. Ook wil men daar af en toe films draaien.

In september hebben Hanny, onze voorzitter, Béatrice van de stichting Jyambere en ik een dag op een markt gestaan en  €140,00 opgehaald.

De verkoop van de kerstkaarten is gestart.

We hebben diverse personen aangeschreven en gevraagd of zij voor ons kerstkaarten zouden willen verkopen. Dit is niet zo goed gelukt. Is kaarten sturen uit de mode?

Toch niet helemaal! Van diverse kanten vernomen dat een kaart toch wel veel meer doet dan een e-mail-berichtje.

Michiel en Olga, twee vrijwilligers, zijn de website aan het verbeteren.

Tot zover deze keer.

Hartelijke groeten van Hanny, Simeon en Paula

Zoals u weet verkopen wij

1.gewone kaarten en kerstkaarten à €1,25 per stuk; 10 voor € 10,00 ( zie het kopje “kaarten”).

2.met de hand geborduurde handdoekjes à € 10,00 per stuk

3. placemats met een afbeelding uit Rwanda à € 3,50 per stuk.

Jaarrekening 2014

Klik op het kleine plaatje voor een grote afbeelding.

jaarrekening 2014

Verslag van de jaarvergadering 2014

Verslag van de jaarvergadering op 27 maart 2015 over het jaar 2014 van de stichting Abana Rwanda Kinderen.

De vergadering werd gehouden bij Paula.

Aanwezig waren: Hanny Glasbeek, voorzitter,

Paula van der Ark, secretaris/ penningmeester,

Simeon Musengimana, coördinator,

Ria Hage en Olga Mol, onmisbare krachten.

Opening.

Om 14.00h heet Hanny iedereen welkom en zij is blij dat ook Simeon aanwezig kan zijn.

Verslag over het jaar 2013: Er zijn geen op- en/of aanmerkingen over dit verslag.

Leerlingen.

Wij hebben momenteel 54 leerlingen. Er zijn veel zieke leerlingen met o.a. nier- en oogklachten.

Er bestaat wel een ziektekostenverzekering in Rwanda voor 3000 Rwfr = € 4,08 per persoon per jaar.

Helaas is dit voor veel mensen niet te betalen en zijn wij van plan een gezamenlijke verzekering voor al onze leerlingen af te sluiten.

Enkele oud-leerlingen van ons geven bijles aan lagere schoolleerlingen die door de Stichting Jyambere uit Schiedam worden geholpen.

Examenkandidaten.

Dit jaar doen 6 meisjes en 5 jongens eindexamen. Een van de kandidaten is het meisje dat enkele jaren terug een baby kreeg. Daar wij haar moeder konden helpen met een lapje grond en enkele kippen en haar hut konden laten opknappen past “Oma” nu op en kan “Mama” haar school afmaken.

Helaas is een ander meisje langdurig ziek. Hopelijk kan zij volgend jaar examen doen.

Kapitaal.

Op onze ASN- spaarrekening staat € 9.602,64

Op de ASN-zakelijke rekening € 758,73

Het schoolgeld voor het tweede trimester bedraagt 3.470.300 Rwfr = € 4655,00

Zoals u ziet wordt het schoolgeld steeds verhoogd. Het is te hopen dat die verhogingen aan de leerlingen worden besteed.

In de komende nieuwsbrief vermelden wij aan donateurs hoelang een leerling van hun donatie naar school kan gaan.

Het idee om een kind als het ware tijdens zijn schooljaren te adopteren is nog niet verwezenlijkt.

Kaarten.

Daar wij nog ieder jaar bijna alle ingekochte kerstkaarten verkopen blijven we daarmee doorgaan.

Er zijn inmiddels weer 31 x 30 exemplaren besteld.

Activiteiten in Rwanda.

Nu er in de regio Kabaya elektriciteit is aangelegd heeft Liberata meteen een plan ontworpen om daar iets positiefs mee te doen.

In het COTT-gebouw is nu een kapperszaak geopend en worden er in de “theaterzaal” films gedraaid. Ter gelegenheid hiervan is er een speciaal banknummer geopend zodat het bedrijf(je) financieel zelfstandig draait. Verder is het de bedoeling van Liberata om ons het voor dit bedrijf geleende geld van haar salaris terug te betalen. Dit laatste moet nog gerealiseerd worden.

Bij nader inzien helpen wij de voorzitter van een agrarisch projekt niet. Het ligt te ver af van onze doelstellingen.

Website.

Simeon zal contact opnemen met Michiel zodra deze terug is van zijn Afrikareis om de site te vervolmaken. In ieder geval moeten ook de handdoekjes, kaarten en financiële verslagen geplaatst worden.

Terugblik jubileumconcert.

In één woord: een geslaagd feest!! Is het niet geweldig dat vijf mensen belangeloos optreden en nog zoveel anderen helpen met organiseren,de kerk in orde maken, koffie schenken, alles klaar zetten en weer opruimen??

En dan de opbrengst: Ruim € 600,00!!

De stichting Vrijwilligerswerk.

Hanny en Paula wordt 10 juni a.s. bijgebracht hoe het presenteren van software in zijn werk gaat.

Inkomsten werven.

1. Via de nieuwsbrief,

2. Spreekbeurt houden bij ” Vrouwen van Nu”. Wij staan op de sprekerslijst!

3. Op 12 september hebben wij een kraam bij “Wadcultureel”.

Wat verder ter tafel komt. 

1. De avond voor de vrijwilligers is op 29 mei.

2. Hanny vraagt een interview aan bij  “Hart van Holland”.

3. Olga gaat van 15 mei tot 14 juli op vakantie, Hanny van 20 tot 27 juni.

4. Lynéa vragen om haren te vlechten op 12 september.

5. Prijzen verzamelen voor het enveloppen trekken en het grabbelen op 12 september.

Rondvraag.

Geen.

Sluiting.

Hanny dankt allen en sluit om 16.00 h de vergadering.