Verslag jaarvergadering, mei 2016.

Verslag van de jaarvergadering van ABANA RWANDA KINDEREN.

Gehouden op 31-5-2016 bij Paula.

Aanwezig Simeon Musengimana, Paula van der Ark en Hanny Glasbeek.

Opening.

Hanny opent om 14.00 uur de vergadering en heet speciaal Simeon hartelijk welkom.

Het verslag van 2015.

Hierin staat niet duidelijk vermeld dat iedereen die € 200,- doneert een leerling kan adopteren.

Dit moet ook in de nieuwsbrief en op de website staan en in de folder komen.

Aantal leerlingen.

We betalen nu nog voor 41 leerlingen, na de examens wordt het aantal minder zodat we over een paar jaar kunnen stoppen.

Examenkandidaten voor 2016.

Er doen dit jaar 12 leerlingen examen, 6 meisjes en 6 jongens.

Kapitaal.

Bij de INGbank staat € 111,63 op een betaalrekening.

Bij de ASNbank € 2651,43 op een spaarrekening.

Bij de Asnbank € 765,91op een zakelijke rekening.

Kerstkaarten en gewone kaarten.

Voorlopig stoppen we met het bestellen van nieuwe kaarten. We verkopen eerst wat er nog is.

We laten wel nieuwe placemats maken.

Berichten uit Rwanda.

Vier computers werken goed bij COTT, 43 leerlingen volgen nog de cursus en er zijn 27 leerlingen geslaagd.

Van geleend geld is een kapsalon gekocht, die goed loopt: van de winst zijn inmiddels zeven kippen, een haan en een varken gekocht.

Waarschijnlijk wordt er in Kabaya volgend jaar gestart met een zesmaandelijkse vakopleiding. Te denken valt aan een bouwvak-, technische – en/of naaiopleiding.

Eventueel zou “Gered Gereedschap” in Amsterdam materialen kunnen leveren! Dit moet wel vanuit Rwanda aangevraagd worden.

Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen.

We zoeken geen vaste vrijwilligers, hooguit af en toe raadgevers.

Geld werven.

We blijven natuurlijk geld werven voor de leerlingen die wij nu nog helpen maar gezien onze leeftijd nemen we er geen nieuwe leerlingen meer bij .

Het geld dat overblijft zou voor een te starten vakopleiding gebruikt kunnen worden.

Wat er ter tafel komt.

Hoewel er een wachtlijst voor microkrediet bestaat is er helaas niet voldoende geld voor de wachtenden beschikbaar.

Veel mensen kunnen namelijk niet afbetalen en anderen overlijden voordat er afbetaald is!

Om 16.00 uur sluit Hanny de vergadering.