Abana Rwanda Kinderen — steunt kinderen en startende ondernemers in Rwanda

Verslag jaarvergadering, mei 2016.

Verslag van de jaarvergadering van ABANA RWANDA KINDEREN.

Gehouden op 31-5-2016 bij Paula.

Aanwezig Simeon Musengimana, Paula van der Ark en Hanny Glasbeek.

Opening.

Hanny opent om 14.00 uur de vergadering en heet speciaal Simeon hartelijk welkom.

Het verslag van 2015.

Hierin staat niet duidelijk vermeld dat iedereen die € 200,- doneert een leerling kan adopteren.

Dit moet ook in de nieuwsbrief en op de website staan en in de folder komen.

Aantal leerlingen.

We betalen nu nog voor 41 leerlingen, na de examens wordt het aantal minder zodat we over een paar jaar kunnen stoppen.

Examenkandidaten voor 2016.

Er doen dit jaar 12 leerlingen examen, 6 meisjes en 6 jongens.

Kapitaal.

Bij de INGbank staat € 111,63 op een betaalrekening.

Bij de ASNbank € 2651,43 op een spaarrekening.

Bij de Asnbank € 765,91op een zakelijke rekening.

Kerstkaarten en gewone kaarten.

Voorlopig stoppen we met het bestellen van nieuwe kaarten. We verkopen eerst wat er nog is.

We laten wel nieuwe placemats maken.

Berichten uit Rwanda.

Vier computers werken goed bij COTT, 43 leerlingen volgen nog de cursus en er zijn 27 leerlingen geslaagd.

Van geleend geld is een kapsalon gekocht, die goed loopt: van de winst zijn inmiddels zeven kippen, een haan en een varken gekocht.

Waarschijnlijk wordt er in Kabaya volgend jaar gestart met een zesmaandelijkse vakopleiding. Te denken valt aan een bouwvak-, technische – en/of naaiopleiding.

Eventueel zou “Gered Gereedschap” in Amsterdam materialen kunnen leveren! Dit moet wel vanuit Rwanda aangevraagd worden.

Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen.

We zoeken geen vaste vrijwilligers, hooguit af en toe raadgevers.

Geld werven.

We blijven natuurlijk geld werven voor de leerlingen die wij nu nog helpen maar gezien onze leeftijd nemen we er geen nieuwe leerlingen meer bij .

Het geld dat overblijft zou voor een te starten vakopleiding gebruikt kunnen worden.

Wat er ter tafel komt.

Hoewel er een wachtlijst voor microkrediet bestaat is er helaas niet voldoende geld voor de wachtenden beschikbaar.

Veel mensen kunnen namelijk niet afbetalen en anderen overlijden voordat er afbetaald is!

Om 16.00 uur sluit Hanny de vergadering.

Nieuwsbrief Voorjaar 2016.

Stichting Abana Rwanda Kinderen

Postadres: Vijverlaan 7, 2742ZK, Waddinxveen

Telefoon: 0182-613711

E-mailadres: vdark@casema.nl

Website: www.abana-rwanda.org

Bankrekening: NL12 INGB0000115331 t.n.v. G.P. van der Ark-Versteeg inz.Rwandakinderen

Voorjaarsbrief 2016,

Beste donateur en/of belangstellende,

Allereerst weer hartelijk bedankt voor uw steun!!

Het schoolgeld voor het tweede trimester van 2016 à € 3520,- is onlangs overgemaakt.

Daar wij in januari niet genoeg geld hadden konden we dit jaar geen nieuwe leerlingen aannemen

Momenteel helpen wij nog 41 kinderen. Eigenlijk is kinderen niet het goede woord.

Door omstandigheden zoals ziekte, armoede en langdurige gevolgen van oorlog zijn veel leerlingen later dan normaal aan hun schooltijd begonnen.

Dit jaar hopen 6 meisjes en 6 jongens hun diploma te halen.

De kunst is natuurlijk om hierna iets te gaan doen met dat diploma!

Wij hopen dat zij in ieder geval enigszins zelfstandiger in het leven staan en geleerd hebben om na te denken.

Zoals u misschien al weet is het schoolsysteem in Rwanda veranderd. Na 6 jaar basisonderwijs, volgen verplicht nog 3 jaar extra basisonderwijs. Deze laatste drie jaar moeten de leerlingen betalen voor een dagelijks verstrekte warme maaltijd en worden ook onkosten voor computergebruik en andere leermiddelen in rekening gebracht. Hoewel officieel geen middelbaar onderwijs betaalt ABANA RWANDA KINDEREN de onkosten in deze periode wel.

Hoewel het aantal donaties terugloopt zijn er ook positieve geluiden. Zo kregen we 1200,00 ter gelegenheid van een benoeming. Dat betekent 6 jaar onderwijs voor één leerling. Alle gevers van dit prachtige cadeau: Hartelijk bedankt!

Een door ons gesteunde leerling die ook verder heeft kunnen leren heeft zich aangemeld om Abana Rwanda Kinderen financieel te helpen.

Enkele berichten uit Rwanda.

Er bestaat de mogelijkheid dat er binnenkort in de buurt Van Kabaya cursussen vakopleiding worden opgezet. Na de negen jaar basisschool en een half jaar praktisch onderwijs kunnen leerlingen dan hopelijk aan de slag. In de volgende brief weten wij waarschijnlijk meer.

Het merendeel van onze leerlingen is arm tot zéér arm en het is heel moeilijk daar bovenuit te groeien. Vaak komen daar nog negatieve omstandigheden bij, zoals b.v. de volgende gevallen:

1.Wegens hevige, (El Niño) niet verwachte regenval zijn in deze regio vele huizen vernield en zeker 67 mensen omgekomen.

2. Konden de mensen zich vroeger nogal eens voeden met hun eigen oogst, nu wordt er grotendeels verplicht gezaaid en geplant, voornamelijk mais, voor de handel.

3. De meeste van de door ons een paar jaar geleden gekochte cavia’s zijn uit armoede opgegeten. Het was de bedoeling om met ze te fokken en er steeds van over te houden.

4. Ook het terugbetalen van de leningen, microkredieten om b.v. een geit te kopen, valt tegen. 49 Leden van COTT zijn gestorven voor ze aan terugbetalen toe waren. Hun familieleden zien geen kans de schuld af te lossen.

Maar!

Daar er in de regio in beperkte mate elektriciteit is aangelegd heeft COTT een kapperszaak kunnen openen. Gelukkig gaat het met de opbrengst van deze kapperszaak goed. Van de winst heeft men een varken en diverse kippen en een haan kunnen kopen.

Vier van de zes computers werken nog goed. 43 Leerlingen volgen een cursus; 27 zijn er al voor geslaagd.

Verder houden  we begin juni de jaarlijkse bestuursvergadering en

 staan Hanny en ik in september op de markt in het winkelcentrum van Waddinxveen.(Wad-Cultuur)..

 

Wij hopen dat u geïnteresseerd blijft en ons blijft steunen.

Hartelijke groeten van

Hanny, Simeon en Paula.

kaarten 2016

Stichting Abana Rwanda Kinderen Postadres: Vijverlaan 7, 2742ZK, Waddinxveen Telefoon: 0182-613711 E-mailadres: vdark@casema.nl Website: www.abana-rwanda.org Bankrekening: NL12 INGB0000115331 t.n.v. G.P. van der Ark-Versteeg … [Continue reading]

Najaarsbrief 2015

Stichting Abana Rwanda Kinderen Postadres: Vijverlaan 7, 2742ZK, Waddinxveen Telefoon: 0182-613711 E-mailadres: vdark@casema.nl Website: www.abana-rwanda.org Bankrekening: NL12 INGB0000115331 t.n.v. G.P. van der Ark-Versteeg inz. … [Continue reading]

Jaarrekening 2014

Klik op het kleine plaatje voor een grote afbeelding. … [Continue reading]